DUSZPASTERSTWO STRAŻAKÓW RP

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

strona@duszpasterstwostrazakow.pl

Nowe artykuły

Kyrie, eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże Zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże Zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże Zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże Zmiłuj się nad nami

Swięta Maryjo, Strażniczko wiary Módl się za nami
Święty Florianie, wielki Mężu Boży Módl się za nami
Niezwyciężony Obrońco wiary świętej Módl się za nami
Nieustraszony Męczenniku Chrystusa Módl się za nami
Spieszący z pomocą prześladowanym za wiarę Módl się za nami
Umęczony za wiarę wraz z żołnierzami Módl się za nami
Pelikanie męczeńską krwią płynący Módl się za nami
Nieugięty wzorze zasad i wartości, służby i poświęcenia Módl się za nami
Wzorze żarliwej modlitwy Módl się za nami
Mężny Rycerzu Chrystusowy Módl się za nami
Przykładzie stanu rycerskiego Módl się za nami
Setniku umiłowany przez swoich żołnierzy Módl się za nami
Przemożny Orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych Módl się za nami
Patronie walczących z klęską pożarów Módl się za nami
Patronie strażaków, piekarzy, hutników, ludwisarzy, garncarzy,
kominiarzy i piwowarzy Módl się za nami
Obrońco nasz przed klęską ognia Módl się za nami
Orędowniku w gaszeniu naszych zmysłowych namiętności Módl się za nami
Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach Módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami Panie

K. Módl się za nami, święty Florianie
W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych

MÓDLMY SIĘ.
Boże, który obdarzyłeś wiecznym szczęściem świętego Floriana za odważne
wyznawanie wiary aż do męczeńskiej śmierci, spraw prosimy, abyśmy zachęceni jego
przykładem zawsze i wszędzie mężnie wyznawali wiarę katolicką, postępowali
według jej zasad oraz rozpalali w sobie ogień Bożej miłości. Udzielaj nam swojej łaski,
abyśmy każdy dzień przeżywali na Twoją chwałę i ludziom na pożytek.
Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

Etos rycerzy św. Floriana

ik pdf

Gościmy

Odwiedza nas 198 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

5381288
Dziś
Wczoraj
Miesiąc
Razem
78
310
37759
5381288

Nowe zdjęcia

Wielkanocne spotkani...